Posts Tagged Executive Search Nederland

Jobhoppen bereikt nieuw hoogtepunt

Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat hoogopgeleide autochtonen erg positief zijn over de arbeidsmarkt. Hoogopgeleide allochtonen zijn daarentegen een stuk negatiever over de arbeidsmarkt. Ruim twee op de vijf beoordeelt het als (zeer) ongunstig. Over de gehele linie neemt jobhoppen de komende jaren toe. Uit het onderzoek onder 3.328 hoogopgeleiden blijkt dat de arbeidsmobiliteit sinds […]

,

No Comments

De acht eigenschappen van zeer succesvolle mensen

De acht eigenschappen van zeer succesvolle mensen

,

No Comments

Corpsnetwerk wordt zwakker?

Het corporale netwerk is aan het verzwakken. Waar vroeger de top van het bedrijfsleven of bestuur geheel samenviel met de hogere klassen zoals adel en patriciaat, daar is tegenwoordig afkomst geen conditio sine qua non meer om een toppositie te bekleden

, ,

No Comments

Vertel niet alleen over successen

Vertel niet alleen over successen maar ook over zaken die misgingen in uw carriere

,

No Comments

Senior executive hiring market has turned a corner

Senior executive hiring market has turned a corner

, , , , , ,

No Comments

Wat verdient de Nederlandse en Belgische top CEO

Wat verdient een top CEO

,

No Comments

MBA opleiding kiezen: kosten en baten

Waar hangt de keuze van af? Hoe beter de reputatie van de opleiding, des te hoger de waarde. De ranglijsten van internationale kranten en tijdschriften zijn een nuttige graadmeter. De scholen presenteren zich tijdens bijvoorbeeld de MBA Fairs van de Nederlandse Ivy Circle, de vereniging van alumni van enkele Amerikaanse top-MBA’s Kies het programma dat […]

No Comments