Jobhoppen bereikt nieuw hoogtepunt


Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat hoogopgeleide autochtonen erg positief zijn over de arbeidsmarkt. Hoogopgeleide allochtonen zijn daarentegen een stuk negatiever over de arbeidsmarkt. Ruim twee op de vijf beoordeelt het als (zeer) ongunstig. Over de gehele linie neemt jobhoppen de komende jaren toe.

Uit het onderzoek onder 3.328 hoogopgeleiden blijkt dat de arbeidsmobiliteit sinds 2005 nog niet zo hoog is geweest als nu. Een vijfde van de hoogopgeleiden denkt binnen nu en een half jaar van werkgever te veranderen, en een derde binnen nu en een jaar. Het pessimisme over de arbeidsmarkt is de afgelopen vijf jaar niet zo laag geweest: slechts vier procent denkt dat de arbeidsmarkt komend jaar verslechtert.

Optimisme bij autochtonen
Alex Beishuizen, hoofdredacteur Intermediair: ‘Het optimisme op de arbeidsmarkt keert terug. De baanzekerheid neemt toe, meer hoogopgeleide werknemers durven weer rond te kijken en zelfs een overstap te maken. De enigszins verslapte aandacht voor personeel gaat weer prioriteit krijgen. Werknemers krijgen het weer meer voor het zeggen.’

Pessimisme bij allochtonen
Maar niet iedereen is even positief gestemd. Met name hoogopgeleide allochtonen zijn minder optimistisch over de huidige arbeidsmarkt. Van hen beoordeelt 41 procent die als (zeer) ongunstig. Allochtone hoogopgeleiden vinden andere aspecten in een nieuwe werkgever belangrijk dan autochtone hoogopgeleiden. Ze kiezen meer voor hun eigen ontwikkeling en in verhouding minder voor sfeer en een goede work-life balance.

Salarisverwachtingen
Ook verschillen ze in verwachting ten aanzien van salaris; allochtonen verdienen op basis van hetzelfde aantal contracturen niet alleen minder, ze hebben ook bescheidener salarisverwachtingen dan autochtonen: 55 procent vindt een salaris van meer dan 45 duizend euro bruto passend bij een volgende functie, tegen 64 procent van de autochtonen. Wellicht verklaart dit waarom ze negatiever denken over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Meer carrière gericht
‘Hoogopgeleide allochtonen zijn meer op hun eigen carrière gericht dan de autochtonen en dat biedt kansen voor hen. Ze willen harder werken en hebben het gevoel dat ze meer moeten knokken. Het is jammer dat zij negatiever zijn. Het is een kans voor werkgevers om in tijden van krapte hoogopgeleide allochtonen aan zich te binden. Want iedere hoogopgeleide werknemer is nodig op de vergrijzende arbeidsmarkt’, aldus Beishuizen.

Bron: Careermaker

,

  1. No comments yet.
(will not be published)