Corpsnetwerk wordt zwakker?


September 2010Het corporale netwerk is aan het verzwakken. Waar vroeger de top van het bedrijfsleven of bestuur geheel samenviel met de hogere klassen zoals adel en patriciaat, daar is tegenwoordig afkomst geen conditio sine qua non meer om een toppositie te bekleden.

Volgens politicoloog Eelke Heemskerk van de Universiteit van Amsterdam is het old boysnetwerk aan het wankelen. Weliswaar zitten er nog genoeg corpsleden op belangrijke plekken, het zijn er veel minder dan vroeger en van het doorschuiven van baantjes is al helemaal geen sprake meer. Volgens Heemskerk gaat zulks wel onbewust. En toch ontcorpsen bedrijven die van oudsher sterk corporaal georiënteerd zijn zoals Shell. Posities in raden van bestuur worden nu ingevuld met behulp van chique headhunters en niet langer via het oude netwerk. Ook ziekenhuizen, waar traditioneel de bestuurlijke functies ook toevielen aan corpsleden, plaatsen tegenwoordig gewoon advertenties voor executives.

Het corpsnetwerk heeft niet alleen te lijden onder de meritocratisering van het bedrijfsleven, er is ook geduchte concurrentie van MBA`s. Daar werken topstudenten meer en intensiever samen, wat een band schept. Daarnaast zijn ze internationaler georiënteerd dan het corps. Bron:Quote september 2010/managersonline

Grappig dat van Heemskerk zegt dat het doorschuiven van baantjes nog wel onbewust plaatsvindt. Wat zou dat inhouden? Dat men mensen met een zelfde ‘achtergrond’ voorrang geeft? Geen sterk stuk van de Quote en zwak (zgn. corporaal) bewerkt door managersonline.

, ,

  1. No comments yet.
(will not be published)