Ontslagvergoeding storten in een Stamrecht BV


Een Stamrecht BV is één van de vier mogelijkheden om een ontslagvergoeding aan te wenden. Direct afrekenen met de fiscus, het afsluiten van een direct ingaande lijfrente of uitgestelde lijfrente zijn de andere drie opties om een ontslagvergoeding aan te wenden.

 Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die een werknemer opricht om gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling van de Nederlandse fiscus. Volgens de normen van de fiscus kan een stamrecht BV in Nederland gezien worden als een “dekkende levensverzekeraar”. Een werknemer kan zijn/haar ontslagvergoeding in de stamrecht BV onderbrengen. Niet de ontslaguitkering zelf, maar de periodieke uitkeringen van de BV zijn dan belast. Dit kan voor de werknemer fiscaal gunstiger zijn.

De houder van een stamrecht BV dient loonheffing in te houden op de periodieke uitkeringen. Als de BV winst maakt, dient vennootschapsbelasting betaald te worden

 Oprichting

Om een stamrecht BV op te richten moeten de nodige oprichtings activiteiten plaatsvinden, waarvoor men specialisten nodig heeft. Bijvoorbeeld:

 • Aanvraag fiscale nummers
 • Vastleggen van alle fiscale plichten in statuten
 • Vastleggen drie partijen Stamrechtovereenkomst
 • Fiscale goedkeuring voor werkgever en voor werknemer
 • Verklaring geen bezwaar bij het Ministerie van Justitie
 • Bankrekening openen op naam van de BV

Na de oprichting van de stamrecht BV kan de werkgever de volledige ontslagvergoeding in de stamrecht BV zonder inhouding van premies en loonbelasting storten. De stamrecht BV moet voldoen aan strenge fiscale voorwaarden en eisen van de Belastingdienst, de belastingdienst zal die ook toetsen. Mbt de Drie partijen Stamrechtovereenkomst: Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de ex-werkgever, de ex-werknemer en de Stamrecht B.V. waarin staat dat de werkgever het geld rechtstreeks naar de Stamrecht B.V. stort. De Stamrecht B.V. wordt verplicht om loonbelasting in te houden op de Stamrechtuitkeringen die de B.V. te zijner tijd aan de ex-werknemer gaat doen.  

 De fiscus

De belastingdienst is zeer streng met stamrecht BV’s. De reden hiervan is dat de Belastingdienst nog geld van de stamrecht BV “tegoed” heeft, de belastingdienst wil uiteraard deze clain op nog te ontvangen belastinggeld niet verliezen. Daarom mag een stamrecht BV geen activiteiten ondernemen die de kans op uitkeringen (en dus betaling aan de Belastingdienst) verminderen. Bijvoorbeeld:

 • Negatief rendement behalen op stamrecht kapitaal
 • Niet betalen van belasting
 • Teveel en/of onjuiste kosten opvoeren

Administratieve verplichtingen

Om de Belasingdienst op de hoogte te houden van de activiteiten van de stamrecht BV zijn er een aantal verplichtingen die u heeft nadat u een stamrecht BV hebt opgericht. Bijvoorbeeld:

 • Is het stamrechtkapitaal nog aanwezig in de stamrecht BV?
 • Zijn de periodieke uitkeringen al gestart?
 • Is er geld aanwezig op de bankrekening van de stamrecht BV?
 • Of wordt het geld uitgeleend aan privé?

Een belangrijke administratieve verplichting van een stamrecht BV is de aangifte Vennootschapsbelasting. De stamrecht BV moet deze aangifte elk jaar indienen bij de Belastingdienst. Hierbij inbegrepen zijn de jaarrekening en de verlies- en winstrekening. Hiermee kan de Belastingdienst zien of de stamrecht BV winst of verlies maakt. Als er winst gemaakt wordt zal de stamrecht BV vennootschapsbelasting moeten betalen. Winst maken in een stamrecht BV zal niet snel gebeuren, de belastingdienst gaat er vanuit dat u jaarlijks rendement maakt. Hiervoor gebruiken zij een oprentingspercentage van gemiddeld zo’n 4%. U moet dus structureel meer dan 4% rendement behalen om winst te gaan maken. Als u winst gaat maken met het geld in de stamrecht BV dan dient u hierover belasting te betalen, de vennootschapsbelasting van 20-25%.

Wellicht het belangrijkste punt om te onthouden:  De Belastingdienst heeft een claim op de te betalen belasting over het oorspronkelijke bedrag in de stamrecht BV, verliest u geld met beleggingen in de stamrecht BV dan zal de claim van de belastingdienst niet(!) lager worden  

Nabestaanden regeling

 Wat gebeurd er met de stamrecht bv als u komt te overlijden? Bij een lijfrenteverzekering kan het voorkomen dat deze komt te vervallen, of u moet er een aparte aanvullende risicoverzekering op hebben afgesloten, bij een stamrecht bv is dit niet het geval. De maandelijkse uitkeringen moeten wel direct starten als de ex-werknemer komt te overlijden, zodat de maandelijkse uitkeringen dan inkomen zijn voor de nabestaande partner. Een soort van nabestaandenpensioen dus. De partner moet uiteraard wel de belasting betalen over de maandelijkse uitkeringen uit de stamrecht BV. Ook zal de stamrecht BV op naam komen te staan van de nabestaande partner. Mocht er geen nabestaande partner zijn of als beide “ouders” zijn komen te overlijden dan hebben de kinderen recht op de uitkeringen uit de stamrecht BV.

De kosten

Voor een stamrecht BV dient u jaarlijks een jaarrekening en een vennootschapsbelasting-aangifte in te dienen. Ook betaalt u jaarlijks aan de Kamer van Koophandel. U kunt er ook voor kiezen deze administratie uit handen te geven, dit brengt extra kosten met zich mee.

U doet er verstandig aan om goed rond te kijken voor een geschikte partij om u te ondersteunen. De oprichting zal u ongeveer 2500 Euro all in gaan kosten en de jaarlijkse kosten, indien u wordt ondersteund, zullen rond de 600 euro bedragen (ex BTW). Beide bedragen zijn aftrekbaar op het resultaat van de BV.

Let op

Het is van belang dat u voordat het geld door de werkgever gestort is, al heeft aangegeven dat u de afkoopsom als een Stamrecht wenst te ontvangen. Omdat de fiscus kan eisen dat u dit bewijst is het belangrijk om zo snel mogelijk wanneer een afkoopsom aan de orde is, een briefje aan personeelszaken te schrijven dat u de afkoopsom bruto in de vorm van een Stamrecht wenst te ontvangen. Wanneer de som dan toch op uw eigen bankrekening gestort wordt, dient u deze zo snel mogelijk door te storten op de bankrekening van de Stamrecht B.V. of indien de Stamrecht B.V. nog niet opgericht is op een geblokkeerde derdenrekening van een advocaat of notaris.

Vanaf welk bedrag is een Stamrecht BV nuttig?

In het algemeen: Bij een afkoopsom boven de euro 40.000 zullen de kosten van de Stamrecht B.V. waarschijnlijk niet hoger zijn dan de kosten bij afstorting van het Stamrecht bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval kan een Stamrecht B.V. voordelig zijn. Het zal afhangen van het rendement dat u kunt behalen.

Eigen bedrijf starten

Wanneer u een eigen bedrijf wilt opstarten wordt altijd geadviseerd de afkoopsom af te storten bij een eigen Stamrecht B.V.

De Stamrecht B.V. is een uitstekend middel om een eigen bedrijf te beginnen. Stel u heeft recht op een afkoopsom van euro 50.000. Wanneer u afrekent met de fiscus houdt u waarschijnlijk euro 24.000 over om een eigen bedrijf mee te beginnen. Wanneer u het geld laat storten in een Stamrecht B.V. ontstaat ongeveer de volgende situatie:

U kunt de gehele euro 50.000 nu in uw bedrijf investeren (minus oprichtingskosten) in plaats van euro 24.000. Dit kan op verschillende manieren. U kunt het geld gebruiken om een bestaand bedrijf te kopen of om bedrijfsmiddelen te kopen, maar u kunt het Stamrechtkapitaal ook als salaris laten uitkeren in de opstartfase van de onderneming.

Stel dat de onderneming helemaal niet loopt en de Stamrecht B.V. kan het Stamrecht niet uitkeren. Het Stamrecht vervalt daardoor. Omdat het Stamrecht vervalt bent u geen inkomstenbelasting meer verschuldigd over het Stamrecht (NB wanneer u zelf vrijwillig afziet van de Stamrechtuitkeringen is wel inkomstenbelasting verschuldigd, echter dat is hier niet het geval, er is simpelweg geen geld meer om het Stamrecht uit te keren). De fiscus heeft dan dus voor 52% meebetaald aan het ondernemingsverlies (vergeleken met de situatie van direct uitkeren).

Stel dat de onderneming wel loopt, dan maakt de onderneming winst. Deze winst is belast voor de vennootschapsbelasting. Echter de jaarlijkse oprenting van de Stamrechtverplichting komt in aftrek van de gemaakte winst en vormt een leuke aftrekpost.

,

 1. No comments yet.
(will not be published)