Wat doet een CIO?


De Chief Information Officer (CIO) is een functie voor de board-level hoofd van de informatie-technologie binnen een organisatie. De CIO rapporteert meestal aan de chief operations officer (COO) of chief executive officer (CEO).

 De Chief Information Officer (CIO) is een van de meest unieke corporate posities. Net als alle banen, is de rol van CIO gedefinieerd door een set van eisen en verwachtingen die door het management van de vennootschap zijn vastgesteld. Het probleem is dat CIO’s precies kunnen uitvoeren wat ze gevraagd worden en nog steeds kunnen falen.

De positie van een CIO is een paradox. Hoe kan een CIO een visionair uitvoerder van nieuwe technologie zijn en, tegelijkertijd, een operationeel manager waarvan de systemen nooit falen? Hoe kan een CIO manieren vinden om de huidige infrastructuur te vereenvoudigen en geld te besparen tijdens het vergroten van capaciteit en de capaciteit tot die dezelfde infrastructuur? Kan een CIO een ondersteunende business partner zijn tijdens het hanteren informatie technologie (IT) standaarden?

Een goede samenvatting van de eisen van de CIO’s door K. Anderson (2007) geeft inzicht op deze rol:

Eis 1: Manager van de mensen

De CIO is verantwoordelijk voor het algemene beheer van de IT-organisatie. Deze organisatie is een mix van technische, zakelijke en service-individuen die kunnen worden gecontracteerd of uitbesteed. Veel van die mensen zijn zeer technisch, niet per se klantvriendelijk, en klampen zich vast aan stukken van de technologie en projecten. Vaak worden technology en project review meetings gezien als intellectuele oefeningen en eindigen als burgeroorlogen tussen twee verschillende facties.

De CIO moet ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, een management team die orde brengt creeren, maar niet de creativiteit beperkt.Daarnaast is het werven / behouden van top IT-talent belangrijk. De CIO moet de volgende punten duidelijk maken:

  •  Het doel van IT binnen de onderneming
  •  De rollen en verantwoordelijkheden van elk lid van het managementteam
  •  De interactie tussen IT-medewerkers en klanten
  •  De CIO is een leider, recruiter, discipline, onderhandelaar, communicator, en mentor.

“CIO’s kunnen precies doen wat ze gevraagd worden en nog steeds falen.”

Eis 2: Manager Infrastructuur

De CIO is verantwoordelijk voor het beheer van het huidige IT-infrastructuur. Terwijl het grootste gedeelte van deze infrastructuur waarschijnlijk het resultaat is van voorafgaande beslissingen. De algehele beschikbaarheid van de infrastructuur is cruciaal voor het succes van het bedrijf. Documenteren en het begrijpen van de huidige infrastructuur, maar ook begrijpen hoe het bedrijf het gebruikt, zijn basisvereisten die worden uitgebreid door de toevoeging van service en support afspraken.

Onder basisvereisten behoren ook plannen voor de veroudering van de technologie, capacity management voor een normale groei, en de creatie van een ramp-recovery plan op basis van zakelijke behoeften. Een CIO moet zoeken naar mogelijkheden om kosten te verlagen en de huidige infrastructuur te vereenvoudigen. Bovendien moet een CIO een forward-denker en zich bewust zijn van eventuele ingrijpende gevolgen voor die infrastructuur waaronder groei, downsizing, overnames of desinvesteringen.

CIO’s die zorgen voor een betrouwbare, flexibele en kosteneffectieve infrastructuur hebben de neiging om onopgemerkt blijven. Voor de voltooiing van projecten wordt verwacht dat deze op tijd en binnen budget worden afgeleverd. Tijdig inspelen op behoeften van de klant wordt beschouwd als ”business as usual”. Deze functies vormen nu entry-level eisen voor elke CIO.

Eis 3: Financiële Planner

Investeringen in IT verbeteren niet alleen operationele prestaties, maar ook de vorm van de communicatie en interacties met medewerkers en externe partners. Als een bedrijf blijft investeren in technologie, worden de financi?le planning vaardigheden van de CIO essentieel voor het succes van de IT-afdeling. Omdat de IT-budgetten groot en complex zijn, moet een CIO de mogelijkheid hebben om de afdeling te beheren als een stand-alone business. Ze moeten begrijpen wanneer strategische aankopen te doen, hoe deze aankopen te implementeren, en hoe je die activa af dient te schrijven.

Eis 4: Business Expert

CIO’s moeten niet alleen verstandhouding tot stand brengen met de verschillende afdelingen, maar ook hun business en de industrie evengoed als (of beter dan) hun uitvoerende collega’s weten. CIO’s moeten hun zakelijke partners ‘domein en doelstellingen begrijpen, alsmede in staat zijn om effectief te verwoorden hoe IT daarbij kan helpen. CIO’s met business savvy en technische vertrouwen kunnen invloed hebben op business-strategie en identificeren manieren waarop technologie  hun bedrijf een concurrentievoordeel geeft op de markt. Dat betekent meer dan alleen lijn te brengen met de business, het gaat om het overbruggen van de grote kloof tussen technologie en business.

Eis 5: Internationale Expert

CIO’s worden nu gevraagd om de culturele kloof tussen landen en samenlevingen te overbruggen. Globale verschillen tussen technologie en business perspectieven worden gecompliceerd door grote culturele diversiteit. Dit resulteert in een ingewikkelde mix van eisen en verwachtingen. Veel CIO’s hebben het beheren van wereldwijde organisaties al jaren en hebben een goed begrip van hoe de wereldmarkt werkt. Relaties gecre?erd door offshoring en near-shoring ontwikkelingsinspanningen en ondersteunende functies kunnen een voordeel zijn voor andere zakelijke relaties. Voor elke wereldwijd initiatief, kunnen begrijpen hoe andere culturen werken, hoe te communiceren tussen tijdzones, en op de hoogte te blijven van de complexiteit van de samenwerking dit kan het verschil betekenen tussen falen en succes.

Eis 6: Klantgerichte Executive

CIO’s die van oudsher intern gericht waren werken nu direct met externe klanten en leveranciers. Niet alleen zijn ze betrokken bij de algemene corporate business strategie, ze worden ook gevraagd om die strategie te communiceren in de publieke markt. Vaak worden CIO’s geciteerd in de pers en dienen als gastsprekers op congressen. In het verleden handelde CIO’s vragen over de implementatie van technologie, vandaag de dag, worden ze gevraagd om het bestaan van hun bedrijf in de moderne markt te rechtvaardigen.

Eis 7: Leader

Als manager van de IT-afdeling, heeft de CIO  directe bevoegdheid om veranderingen met betrekking tot de prioriteiten en personeel te maken. Deze bevoegdheid kan de CIO om duidelijke prestatie-verwachtingen en vastgestelde werkwijze voor het aanpakken van slechte prestaties. Deze bevoegdheid is essentieel voor het opbouwen van een bevoegde IT-organisatie, maar niet uit te breiden naar andere afdelingen.

Als zakelijke leiders, moeten CIO’s over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en het vermogen hebben om sterke zakelijke partnerschappen te bevorderen. Zonder direct gezag over andere afdelingen, moeten CIO’s de kunst van het onderhandelen, overtuigingskracht en invloed begrijpen. Een effectieve leider begrijpt dat de menselijke verhoudingen rapportage structuren vervangen.

Conclusie

De rollen en verantwoordelijkheden van de CIO vormen een van de meest unieke bedrijfscultuur posities. Geen concurrerende rol vergt zo’n breed scala aan mogelijkheden en toch levert zo weinig op het gebied van het defini?ren van eisen. Dus laten we weer de vraag: Wat doet de CIO? Het antwoord is: Een CIO is een manager van mensen, een manager van de infrastructuur, een financieel planner, een zakenpartner, een zakelijke expert, een internationaal expert, een klantgerichte uitvoerende macht en een corporate leider.

Voor beschikbare CIO functies kunt u een  kijkje nemen op  Lintberg.

, , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)